Ukazka z VHS videa

VideoART

Barvičky, blikačky, VHSko


Pro zpestření vašeho pobytu jsme si připravili trochu toho umění, a to konkrétně řadu videí a jednu instalaci od mladé autorky a studentky Nových médií na AVU v Praze, Magdaleny Kašparové.

VHS nostalgia mashup

Introspektrum je reprezentací fiktivní chemické sloučeniny, která vzniká překrýváním jak barevné informace, tak zvukového vjemu. Vrstvením zvuků a průhledem mezi jednotlivými barvami pak vzniká jakási barevná ambientní hra a tím pocta jednotlivým základním kamenům našeho světa.

Tato instalace bude k viděí v jedné z chatek v areálu kempu.


VHS nostalgia mashup

224 = šestnáct miliónů sedm set sedmdesát sedm tisíc dvě stě šestáct, což je přesně ten počet barev RGB spektra, který se vystřídá v tomto videu během celého roku. Video, jež je součástí vizuálního ambientu, trvá jeden rok, a vystřídá se v něm všech 16,7 milionů barev, a co každé dvě vteřiny se tak změní barva.

Za dobrého počasí budeme tohle video promítat v areálu na nějakém pěkném místě, za deště jako součást JakoDomaZone.


VHS nostalgia mashup

Další věcí, co si pro vás Majda připravila je několikahodinové dvoukanálové video, při jehož tvorbě se nechala inspirovat konceptem tzv. retrománie upozorňuje na soudobý trend recyklace starších vizuálních stylů a prvků z posledních dekád před rokem 2000. Pořídila vlastní nahrávky na VHS kameru, které kombinuje s těmi původními z 90. let. Chyby na kvalitě obrazu i zvuku vznikly záměrně při digitalizaci analogového materiálu. S využitím vrstvení, shluků, vad a tzv. glitchů tak vzniká barvitý pastiš.

VHS nostalgia se bude promítat v rámci JakoDomaZone.


VHS nostalgia mashup
Filmové pásmo

V pátek během večera a noci bude v JakoDomaZone promítáno pásmo rozličně dlouhých a rozličně koncipovaných filmů.